0
Kurven
er tom

Artikler

TAK FOR KAFFE.

Kirkekaffe og støtte til bønder i Nicaragua.
- Af freelancejournalist Ole Vestergaard.

Når man drikker en kop kaffe sammen, så opstår der et særligt fællesskab. 
Kaffen er, så at sige, et bindemiddel mellem mennesker.
Når man så drikker kaffen og ved, at købet af den hjælper mennesker 
i et fjernt og fattigt land, så kan det ikke være bedre.
DSN A/S i Tornby står som distributør af en helt særlig kaffe; nemlig "Kirkekaffe".
Svend Erik Riisager fra DSN A/S i Tornby fortæller, at DSN A/S er glade for at distribuere kaffen, idet man her støtter et godt formål.
Kaffen dyrkes af fattige bønder, der har dannet andelsselskabet 
"La Esperanza", som er beliggende i et amt i Nicaragua.
Man ønsker ikke at gebærde sig kommercielt, hvorfor man 
har dannet "Kirkekaffens Støtteforening". Foreningen ejer varemærket og samarbejder med kaffeimportøren om at hjemtage, riste og pakke kaffen, 
der så går videre til distributøren.
Man skal bemærke sig, at der for hvert kg. kaffe som købes går 14 kr. ubeskåret til støtte i Nicaragua. Der er ikke tale om en masse administration og dermed forbundne udgifter, og støttepengene går direkte til modtageren.
Der er tale om, det man kalder "fair trade", altså en handel på rimelige vilkår.

"Projekt Kirkekaffe".
-------------------------.
Det var Kjeld B. Nielsen, som er sognepræst i Hinnerup ved Århus, der fik ideen.
Kjeld B. Nielsen har været i Nicaragua mange gange. Første gang var fra 1986 til 1987.
I forbindelse med sit speciale i teologistudiet havde han valgt at beskæftige sig med emnet kirkelige forhold i Nicaragua. Han fandt hurtigt ud af, at netop de lokale kirker spiller en meget stor rolle i folks liv. Alle deltager i det kirkelige liv, og kirkerne er en stærk social faktor. Bl.a. tager man sig af en lang række projekter. Eksempler er dyrkningen af kaffe og majs.
Kirkerne tager sig af en lang række praktiske gøremål såsom vandforsyning, vedligeholdelse af veje, reparation af tage på skoler og meget andet.
Der er et enestående fællesskab omkring løsningen af de forskellige opgaver. Alle bidrager med det, de nu en gang er gode til. Man møder her både stærke skuldre og stærke hjerter.
Ved siden af sin teologiske uddannelse tog Kjeld B. Nielsen et bifag i økonomi. Han var således godt rustet til at engagere sig i projekter i Nicaragua. Her er andelsselskabet "La Esperanza" i centrum.
Nicaragua var i halvfemserne plaget af borgerkrig og meget af produktionen i landet gik i stå. Kjeld B. Nielsen engagerede sig i reetableringen af kaffedyrkningen i bjergområderne. Man er, fortæller han, kommet på fode igen og har fået gang i en kaffeproduktion, der opviser store fordele. Dyrkningen af kaffen foregår på et økologisk grundlag, og der findes mange forskellige sorter. Man kan sammenligne med vine, hvor man kan vælge mellem mange forskellige typer.
Det har vist sig, fortsætter Kjeld B. Nielsen, at der i såvel Europa og USA er stor interesse i netop forskellige typer kaffe.
Nu skal man forstå, at hele "Projekt Kirkekaffe" har en lang række fordele. Som sagt får bønderne en ordentlig pris for deres kaffe, og de får de 14 kroner for hvert kg., der sælges i Danmark, samt at de lærer at gebærde sig på demokratisk vis. 
"La Esperanza" er organiseret ligesom et dansk andelsselskab med en bestyrelse, der skal stå til ansvar overfor medlemmerne. De sidstnævnte har indflydelse på alt, hvad der besluttes.
De føler, at de får en større værdighed og deres interesse i at være med til løsningen af forskellige opgaver styrkes.
De penge andelsselskabet får ind som støtte samles i en kasse, hvorfra der gives midler til forskellige projekter og videreuddannelse af unge mennesker.
Vi kan tage et eksempel, nemlig bygningen af en bro, således at børnene kan komme til deres skole. Her henvender andelsselskabet sig til den lokale kommune, der så stiller en ingeniør gratis til rådighed. Midlerne fra kassen bruges til indkøb af materialer.
Kjeld B. Nielsen rejser rundt i hele Danmark, hvor han holder foredrag om "Projekt Kirkekaffe". Han har mærket at der, ikke mindst blandt ældre mennesker, er en stor interesse for projektet. Som han siger, så har især de sidstnævnte et godt kendskab til hele andelstanken.
De kan hurtigt identificere sig med kirkekaffen.


Besøg på DSN A/S.
-----------------------.
I 2009 besøgte Kjeld B. Nielsen og to af folkene fra "La Esperanza" DSN A/S. Den ene var bestyrelsesformanden og den anden en ung pige, der tager sig af ungdomsarbejdet i andelsselskabet.
De var meget optaget af at se en dansk virksomhed, og de gjorde store øjne, da de så, hvilke tekniske hjælpemidler man har her. Den slags er man ikke forkælede med på de hjemlige breddegrader. Og de var vildt begejstrede for en jordbærlagkage, der blev serveret for dem.
Kjeld B. Nielsen fortæller, at han i foråret 2010 vil rejse til Nicaragua ("La Esperanza") ledsaget af fire "kirkekaffefolk". I 2011 satser han på at tage en tur med tyve personer, også "kirkekaffefolk".
På den måde, siger han, styrkes kontakten på begge sider.Sognehuset ved Skagen Kirke.
---------------------------------------.
En af brugerne af kirkekaffen er Sognehuset ved Skagen Kirke. Her traf forfatteren kirketjener Cita Henriksen, der står for indkøbene til såvel kirken som Sognehuset. Hun var, fortalte hun, faldet for kirkekaffen i forbindelse med et kursus for kirketjenere på "Nyborg Strand". Ved sådanne kurser er der som regel en række stande, hvor kursusdeltagerne kan få et indtryk af, hvad der kan købes til deres kirker og sognehuse mv.
Hun så DSN A/S' stand, hvor hun fik en snak med Svend Erik Riisager, og hvor hun deltog i en konkurrence. Hun skulle svare på nogle spørgsmål. Hun klarede testen med bravour og vandt en pose kirkekaffe.
Den er bare god, siger hun.
Nu køber hun altid kirkekaffe. Hun har altid en kasse stående, og når den er tom, bliver der bestilt et par nye.
Da Sognehuset er rammen om en lang række aktiviteter, hvor kaffedrikningen er et centralt element, så kan ingen være i tvivl om, at der bliver drukket meget kirkekaffe.
Cita understreger, at personalet drikker kirkekaffe hele dagen. 
Den fine kaffe kommer ind i mange munde. Den nydes, og alle ved, at hyggen i Skagen er med til at styrke et fattigt lokalområde i Nicaragua, hvor kaffen kommer fra.


Klik her for vores mobilside