0
Kurven
er tom

Kirkelys og DSN
DSN A/S og Kirkelys ApS sammenlægges

Vi har hermed den store glæde at kunne informere om, at DSN A/S og Kirkelys ApS pr. 1. januar 2011 er sammenlagt,
idet DSN A/S har overtaget alle aktiviteterne i Kirkelys.

Ejerne af Kirkelys, Kjeld Brink Petersen og Connie Krogh, har efter adskillige gode og spændende år i branchen valgt,
at de vil trække sig tilbage fra arbejdslivet og ønsker i stedet at nyde den tredje alder sammen. Et salg til DSN A/S
forekommer på sin vis naturligt, da de to virksomheder på mange måder ligner hinanden, og der samtidig eksisterer
et ganske fornuftigt værdi- og kulturmæssigt sammenfald.

For vores kunder betyder denne sammenlægning, at styrkerne ved de to virksomheder kan kombineres, hvorved vi i
fremtiden forventer at kunne tilbyde markedet en endnu bedre samlet løsning, hvor kvalitet og service fortsat er i højsædet.
Vi vil tilstræbe, at ingen kunder kommer til at opleve nogen væsentlige ulemper eller gener i forbindelse med sammenlægningen,
selvom det naturligvis ikke kan undgås, at der vil være nogle forhold, som forandres.

Det vil stadig være muligt at træffe medarbejdere fra Kirkelys, idet Pia Christiansen, John Sørensen og Nils Offersen
fortsætter ved DSN A/S. Ligeledes vil også Kjeld Brink Petersen og Connie Krogh være at finde på sidelinjen i en overgangsperiode.
Telefonekspeditionen for Kirkelys sker indtil videre uændret fra Holbæk på tlf. 59 44 17 20, hvor Pia sidder klar ved telefonen,
som hun plejer.

DSN A/S' nye katalog for 2011/2012 er blevet forsinket, ikke mindst på grund af sammenlægningen, hvorfor vi beder om jeres
tålmodighed, mens et nyt bliver udarbejdet med nye spændende produkter. Indtil da vil vi henvise til vores hjemmeside på
www.dsn24.dk som løbende bliver opdateret.

Hvis der ønskes yderligere informationer, eller der opstår spørgsmål til ovenstående, står vi naturligvis gerne til rådighed for
nærmere uddybning.

Afslutningsvis vil vi fra Kirkelys gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak for de mange gode år i branchen, der har affødt et
væld af gode bekendtskaber, mens vi fra DSN A/S ser frem til et rigtig godt samarbejde med både vores nye og vores eksisterende
kunder.

Med venlig hilsen

Svend Erik Riisager

Morten K. Riisager


Kjeld Brink Peteresen

Connie Krogh
Klik her for vores mobilside